Generell Informasjon

Alle pærer solgt hos CSMOTOR monteres på eget ansvar. Vi tar IKKE på oss montering av produktet og vi anbefaler at det blir installert av skyndig personell.

CE-Merking:
Se her for mer info.

Informasjon vedrørende Xenonpærer:
IKKE ta på glasset. Xenonpærer blir varme og fett på pæren gjør at man kan oppleve kortere levetid (fingerfett etc).